Home >> Khung Anh Treo Tuong >> Bộ khung ảnh treo tường trang trí MS 35

Bộ khung ảnh treo tường trang trí MS 35

  • Mã: MS 35

Bộ khung ảnh treo tường trang trí MS 35

1 khung 23x32 cm 
3 khung 13x18 cm
2 khung 20x 26 cm 
1 khung 18x18 cm 
 
Giá: 420k
Đã bao gồm khung ảnh, bộ định vị, đinh ghim treo khung không cần khoan tường.
Tags: