Home >> Đơn vị nhận học việc thợ đóng khung tranh ảnh ở tại Hà Nội

Đơn vị nhận học việc thợ đóng khung tranh ảnh ở tại Hà Nội

Xưởng khung ThủĐô nhận đào tạo thợ đóng khung tranh ảnh

Xưởng khung tranh ảnh ThủĐô tại 276 Đường Chiến Thắng - Hà Đông - Hà Nội cần tuyển 2 học viên đào tạo thợ mộc đóng khung tranh ảnh.

Chuyên: đóng khung tranh, đóng khung ảnh, đóng khung tranh thêu chữ thập, đóng khung bằng khen...